top of page

  КАЗА ПРОМ  

Пескарење и АКЗ

Пескарење и АКЗ

 1. Челични конструкции

 2. Рударска и градежна механизација

 3. Турбини и ротори од енергани

 4. Цистерни

 5. Метални елементи и опрема

Чистење и репарација

 1. Ѕидарија

 2. Бетонски површини

 3. Чистење на споменици

 4. Отстранување на премази од метални конструкции

 5. Отстранување на био корозија

Бојосување и заштитни премази

 1. Air less технологија

 2. Заштита со епоксидни премази

 3. Заштита на метали конструкции 

 4. Термостабилни премази

За нас

Нашата фирма своите почетоци ги бележи во 1998 година како фирма
која се бави со застапување на еминентни надворешни фирми на
македонскиот пазар како што се SEALTEK,LOCTITE и SIG.Интересот за
квалитетни продукти на домашниот пазар не наведе да размислуваме за нови патеки на развој .

Во 2005 година се одлучивме за влез во сферата на антикорозивната заштита опремени со најмодерна професионална опрема и обучен професионален кадар,што пак ни овозможи во 2006 година во своето портфолио го запишеме нашиот најголем капацитет ,,РЕК Битола,,. Од тогаш нашата фирма е застапена не само во овај наш капацитет туку и во бројни други фирми и објекти од приватниот и јавниот сектор.
Нашата визија е да не застанеме тука напротив да растеме и напредуваме со новите трендови во нашата бранша ,воведувајќи нови технологии ,знаења и опрема ,подигајќи го секој
ден се повеќе и повеќе нивото на стручност,квалитет и техничко
технолошка опременост.

Home: Homepage_about
Home: Testimonial

Референтна листа

- АД ЕЛЕМ РЕК "БИТОЛА", Новаци (Термоелектрана)
- АД ЕЛЕМ РЕК "РУДНИК СУВОДОЛ"
- ЈП "ВОДОВОД", Битола
- ЈП "КОМУНАЛЕЦ", Битола
- "ЕКО КЛУБ", Битола
- "МЕТЕОРИТ", Битола
- "ЕУРОТАКС", Битола
- "АЛИКИ", Битола
- "ПРИМЕКС", Скопје
- "МИЛИНА", Прилеп
- "РАНЕКС", Белград Р.Србија
- "ТОКОМИ", Перник Р.Бугарија
- "МОНТИНГ", Битола

- Оранжерии "БАЏО Т&П", Валандово

- "EKO ENERGY SUSSEX" London UK, погон Кавадарци

- Термоелектрана Птолемаида Грција

- "ТЕХНОБЕН", Прилеп

- Euronickel, Кавадарци

Home: Service

Kонтакт

управител: Иле Ѓоревски

ул. Леринска 43/12

7000 Bitola,

Македонија

+389 75480811

fax: +389 47229811

 • Facebook

Your details were sent successfully!

Home: Contact

ГАЛЕРИЈА

bottom of page